Běžecké stopy severovýchodní Krušné hory
CZ | DE | EN
 

Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku   Krušnohorská bílá stopa > Naši partneři > Lesy České republiky, s.p.

Lesy České republiky, s.p.

Zástupci Krušnohorské bílé stopy, o.s. navázali v začátcích tohoto projektu spolupráci s vlastníky lesů, především tedy s Lesy České republiky, s.p. Oba subjekty se snaží běžkařům zlepšit podmínky pro běžkování a připravit kvalitní zázemí. Ve spolupráci s lyžaři a zástupci KBS pomáhali s vytipováním tras po lesních cestách a ze strany LČR došlo k omezení jejich využívání po dobu sněhové pokrývky. Lesy ČR umožnily také běžkařům vstup do obory Fláje po Jihobřežní cestě pro propojení středisek Klíny a Dlouhá louka. Za připomenutí stojí také vybudování lyžařské cesty pod Lichtanwaldem, která byla hrazena z rozpočtu LČR, částka 100 tisíc korun. Celkově do podpory běžeckého lyžování na Krušnohorsku investovaly LČR v poslední době několik set tisíc korun.

 

Zástupci Lesů České republiky, s. p., Ústeckého kraje i Krušnohorské bílé stopy, o.s. se také dohodli na tom, že budou společně apelovat na ukázněné chování návštěvníků Krušných hor, aby nedocházelo k odhazování odpadků nebo vjíždění mimo vyznačené běžecké trasy.